Конференції

Участь делегації Буковинського державного медичного університети в роботі Х Російський конгрес

«Іноваційні технології в педіатрії і дитячій хірургії»

д.мед.н., проф.. Б.М. Боднар, ас. Л.І. Ватаманеску.

Москва, 18-20 жовтня 2011р. 

Кафедра дитячої хірургії та отоларингології

(зав. кафедри – д.мед.н., проф.. Боднар Б.М.)

Буковинський державний медичний університет (м. Чернівці)

З 18 по 20 жовтня 2011року в Москві в готельному комплексі «Космос» проходив Х Російський конгрес « Іноваційні технології в педіатрії і дитячій хірургії», в рамках якого відбулися сателітні конференції, симпозіуми, круглі столи, тематичні виставки, тематичні школи та Всеросійська конференція «Актуальні питання хірургії дитячого віку».

В роботі Конгресу взяли участь делегації з України в складі 7 дитячих хірургів, кафедр дитячої хірургії: Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, Дніпропетровської державної медичної академії та Буковинського державного медичного університету.

В наукових програмах Конгресу та Всеросійської конференції «Актуальні питання хірургії дитячого віку» проведено чотири симпозіуми та вісім круглих столи: перший присвячено – помилкам в діагностиці, тактиці консервативного та оперативного лікування дітей з захворюваннями органів репродуктивної системи, другий – остеомієліту у дітей, третій – помилкам і ускладненням ендохірургії дитячого віку, четвертий – організації нейрохірургічної допомоги новонародженим, п’ятий – хворобі Гіршпрунга, шостий – гострому панкреатиту у дітей, сьомий – атрезії жовчних проток, восьмий – нові організаційно – клінічні моделі спеціалізованої хірургічної допомоги новонародженим.

Лікуванні синдрома короткої кишки у дітей поділилась Аверьянова Ю.В. (Москва) виконуючи подовжуючу ентеропластику в комплексному лікуванні синдрому короткої кишки.

Досвідом лікування гемангіом у дітей Бета–адреноблокаторами поділився Головін А.В. (Краснодар) використовуючи пропранолол у дозі 2-4 мг/кг/на добу у три прийми, у 35 дітей віком від 1 міс. до 2-х років на протязі 6-12 місяців.

Тактикою вибору метода хірургічного лікування дуоденальної непрохідності у новонароджених поділилася Дерунова В.І. (Москва), використовуючи операцію за технологією Кімура, яку можна виконати при будь-якому типі дуоденальної непрохідності не зважаючи на причину виникнення.

Коновалов А.К. та співавтри (Москва) поділилися методикою лікування і профілактики післяопераційних спайкових ускладнень. Було проведений аналіз результатів лікування 21 дітей (з 8 міс. до 16 років) використано дві методики лікування консервативна, яка включала курси електрофорезу з кола лізином на передню черевну стінку з прийомом купренілу per os на протязі 10-14 днів. При відсутності ефекту від консервативного лікування, застосовували лапароскопічний адгезіолізис.

Туркин А.В., Іванова О.В. розповіли про досвід ранньої діагностики і лікування остеомієліту кісток тазу. Найбільш інформативним методом діагностики виявилось МРТ. Вже на третій день з'являлось зона аномального МР-сигналу м'яких тканин які оточують уражену кістку. МРТ відіграє провідну роль в ранній діагностиці захворювання, що впливає на ефективність лікування.

Годлевский Д.М. (Москва) відводить велику роль раннім методам діагностики і сучасним технологіям лікування і реабілітації захворювань простати у дітей і пацієнтів молодого віку з варикоцеле. Для виявлення форми, консистенції, розмірів простати застосовували пальцьове дослідження; ехоструктури - УЗД надлобковим і трансректальним доступом (з 11 років). При встановлені пацієнту діагноз варикоцеле необхідно комплексно дослідити простату з метою виявлення поєднаної патології і призначення раціональних методів лікування.

Чепурной М.Г. (Ростов-на-Дону) розповів про модифікацію езофаготомію по Livaditis. Завдяки цим модифікаціям покращились результати лікування атрезії стравоходу з нижньою трахеостравохідною норицею і великим діастазом між кінцями стравохідних сегментів. Було прооперовано 4 дітей. Нові методики виключають ризик перфорації стінки стравохода, пошкодження великих судин підслизового шару ітраопераційно, дивертикули стравоходу. У дітей з атрезією стравоходу з ТСН і діастазом між кінцями стравохідних сегментів доцільно використати метод езофаготомії з циркулярним розсіченням тільки поздовжнього м'язевого шару.

Тараканов В.А. і співавтори (Краснодар) поділився тактикою комплексного лікування хімічних опіках стравоходу. З 2002року у них у клініці знаходилось 132 дітей. У віці 11міс -16 років, частіше у віці 1,5-3 роки. При ендоскопічному дослідженні ХОС: І ст..-31 дітей, ІІ ст..-62 дітей, ІІІ ст..-39 дітей. У всіх дітей І-ІІст. ХОС на протязі 2-4 тижнів вдавалось купірувати ерозивни-запальний процес без хірургічних ускладнень. У 14 пацієнтів з стенозуванням після ІІІ ст. опіку проводились етапні курси бужування на протязі 3-24міс. що призвело до повного вилікування. При використані комплексного лікування хімічного опіку стравоходу у більшість хворих вдається повністю вилікувати або мінімізувати кількість ускладнень, які б потребували хірургічної корекції.

        Московський міжнародний хірургічний форум дитячих хірургів пройшов в атмосфері діловитості та взаємного збагачення. Продемонстрував бажання професорів завідувачів кафедр дитячої хірургії України та Російської федерації розвивати і надалі творчу співпрацю серед науковців кафедр та дружні, теплі, сусідські відносини.

Відкриття Х Російського конгресу « Іноваційні  технології в педіатрії і дитячій хірургії». Головуючий Царегородцев О. Д. – Директор Московського НДІ педіатрії і дитячої хірургії, професор, д. мед. н..

Розінов В. М. – д. мед. н., професор, головний дитячий хірург Міністерства охорони здоров'я та соціального розвитку Російської Федерації,. член експертної ради МНС Росії.Розумовський О. Ю. –  д. мед. н., професор кафедри дитячої хірургії РДМУ, зав. відділом торокальної хірургії та хірургічної гастроентерології ДКЛ №13 ім. Н.Ф. Філатова, головний дитячий хірург Департамента охорони здоров'я м. Москви. Боднар Б. М. – д. мед. н., професор, завідувач кафедри дитячої хірургії та отоларингології БДМУ.

Провідний дитячий судиний хірург, кафедри дитячої хірургії ДОУ ВПО «Російського державного медичного університету Федерального агентства по охороні здоров'я та соціальному розвитку» академік, д. мед. н., професор Шафранов В. В., Боднар Б. М. – д. мед. н., професор, завідувач кафедри дитячої хірургії та отоларингології БДМУ, ас.- Ватаманеску Л. І.

         В залі засідань делегати когресу