Наукова робота

Боднар Борис Миколайович

Тема докторської дисертації: Апендикулярний перитоніт у дітей, фактори, що погіршують його перебіг та шляхи оптимізації комплексного лікування

(клініко-експериментальне дослідження)

14.01.09 - дитяча хірургія

Київ - 1998

Науковий консультант: Доктор медичних наук, професор Кривченя Данило Юліанович,  завідувач кафедри дитячої хірургії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця МОЗ України

Офіційні опоненти:         Доктор медичних наук, професор Кукуруза Юрій Петрович, завідувач кафедри дитячої  хірургії  Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

                                          Доктор медичних наук, професор Давиденко В'ячеслав Борисович, завідувач кафедри дитячої хірургії Харківського державного медичного університету

                                          Доктор медичних наук, професор Москаленко Валентин Захарович, завідувач кафедри дитячої хірургії Донецького державного медичного університету ім. М. Горького

Горячев В'ячеслав Вікторович

Тема кандидатської дисертації: Некоторые показатели иммунитета после спленэктомии у детей

14.00.35 - детская хирургия

Москва - 1983

Науковий керівник:         Доктор медичних наук, професор А.Г. Пугачов

Офіційні опоненти:         Доктор медичних наук, професор Л.А. Дурнов

                                                  Доктор медичних наук, К.Н. Прозоровська

Брожик Володимир Леонідович

  Тема кандидатської дисертації:  ОПТИМІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ МІСЦЕВОГО ПЕРИТОНІТУ АПЕНДИКУЛЯРНОГО  ГЕНЕЗУ У ДІТЕЙ 

 14.01.09 – дитяча хірургія

Донецьк - 2001

Науковий керівник:  Доктор медичних наук, доцент Боднар Борис Миколайович, Буковинська державна медична академія, завідувач кафедри дитячої хірургії та стоматології

 Офіційні опоненти:  Доктор медичних наук, професор Москаленко Валентин Захарович, Донецький державний медичний університет ім. М. Горького МОЗ України, завідувач кафедри дитячої хірургії, анестезіології, реаніматології з курсом неонатології;

                             Доктор медичних наук, професор Соловйов Анатолій Єгорович, Запорізький державний медичний університет МОЗ України, завідувач кафедри дитячої хірургії.

Шестобуз Сергій Ваcильович

Тема кандидатської дисертації: Гострий брижовий лімфаденіт у дітей, удосконалення діагностики та лікування

14.01.09 - дитяча хірургія

Київ - 2001

Науковий керівник: Доктор медичних наук, професор Боднар Борис Миколайович, завідувач кафедри дитячої хірургії  Буковинського державного медичного університету  МОЗ України

Офіційні опоненти:         Доктор медичних наук, професор Москаленко Валентин Захарович, завідувач кафедри дитячої хірургії, анестезіології, реаніматології з курсом неонатології Донецького державного медичного університету ім. М. Горького  МОЗ України

                                          Доктор медичних наук, професор Сокур Петро Павлович, професор кафедри пульмонології  Київської державної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, МОЗ України

Боднар Олег Борисович

Тема кандидатської дисертації: Лікування та профілактика спайкової хвороби в дітей після перенесених гострих хірургічних захворювань органів черевної порожнини

(клініко-експериментальне дослідження)

14.01.09 - дитяча хірургія

Донецьк - 2003

Науковий керівник: Доктор медичних наук, професор Москаленко Валентин Захарович, завідувач кафедри дитячої хірургії, анестезіології, реаніматології з курсом неонатології Донецького державного медичного університету ім. М. Горького  МОЗ України

Офіційні опоненти:         Доктор медичних наук, професор Грона Василь Миколайович, професор кафедри дитячої хірургії, анестезіології, реаніматології з курсом неонатології Донецького державного медичного університету ім. М. Горького  МОЗ України

                                          Доктор медичних наук, професор Давиденко В'ячеслав Борисович, завідувач кафедри дитячої хірургії Харківського державного медичного університету МОЗ України

                                         

Сокольник Сергій Олександрович

Тема докторської дисертації:  Прогнозування, профілактика та лікування шлунково-кишкових кровотеч у дітей, хворих на виразкову хворобу     

14.01.09 - дитяча хірургія

Вінниця - 2016

Науковий консультант: Доктор медичних наук, професор Кукуруза Юрій Петрович, професор кафедри дитячої хірургії  Вінницького Національного медичного університету  ім. М.І. Пирогова МОЗ України

Офіційні опоненти:       Доктор медичних наук, професор Ксьонз Ігор Володимирович,

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія» (м. Полтава), завідувач кафедри дитячої хірургії з травматологією та ортопедією;   

                                          Доктор медичних наук, професор Притула Василь Петрович, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця МОЗ України (м. Київ), професор кафедри дитячої хірургії;

                                            Доктор медичних наук, професор Дігтяр Валерій Андрійович, Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» (м. Дніпропетровськ), завідувач кафедри дитячої хірургії.

Пастернак Ігор Іванович

Тема кандидатської дисертації: Комплексне лікування апендикулярного перитоніту в дітей

14.01.09 - дитяча хірургія

Київ - 2007

Науковий керівник: Доктор медичних наук, професор Боднар Борис Миколайович, завідувач кафедри дитячої хірургії, ЛОР-хвороб та стоматології  Буковинського державного медичного університету  МОЗ України

Офіційні опоненти:         Доктор медичних наук, професор Кривченя Данило Юліанович,  завідувач кафедри дитячої хірургії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця МОЗ України

                                          Доктор медичних наук, професор Кукуруза Юрій Петрович, професор кафедри дитячої  хірургії  Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова

Науковий керівник: Доктор медичних наук, професор Боднар Борис Миколайович, завідувач кафедри дитячої хірургії та отоларингології  Буковинського державного медичного університету  МОЗ України

Офіційні опоненти:         Доктор медичних наук, професор Давиденко В'ячеслав Борисович, завідувач кафедри дитячої хірургії та анестезіології Харківського національного медичного університету МОЗ України

                                          Доктор медичних наук, професор Грона Василь Миколайович, завідувач  кафедри дитячої хірургії, анестезіології та інтенсивної терапії Донецького національного медичного університету ім. М. Горького  МОЗ України

 

Іринчин Андрій Васильович

Тема кандидатської дисертації:   Обгрунтування субопераційної та післяопераційної профілактики пієлонефриту у дітей з гідронефрозом (клініко-експериментальне дослідження) 

14.01.09 - дитяча хірургія

Донецьк - 2011