Науковці клініки дитячої хірургії – дітям Буковинського села.