Новини

15 листопада на кафедрі дитячої хірургії та отоларингології відбувся круглий стіл з іноземними студентами, присвячений Всесвітньому дню науки. 

Проф. Боднар О.Б. прочитав лекцію на тему «Сучасні способи лікування хвороби Гірсшпрунга у дітей – власний досвід та перспективи». Обговорювались можливості використання стовбурових клітин безпосередньо в агангліонарній ділянці та методики трансанальних резекцій. У дискуссії були висвітлені проблемні питання щодо хронічного колостазу у дітей в країнах Індії та Африки. 

Студент 6 курсу Буковинського державного медичного університету Пелип Богдан взяв участь у роботі «Міжнародної конференції молодих науковців 2016», яка відбулась 28-30 жовтня 2016 року у місті Київ на базі Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця. Богдан брав участь у роботі секції «Дитяча хірургія», на якій були представлені доповіді молодих науковців. З науковою працею «Особливості хірургічного лікування спинальних дизрафій крижово-куприкової ділянки новонароджених» (науковий керівник, проф. Боднар О.Б.) Пелип Богдан посів друге місце. Доповідь викликала зацікавленість  не тільки у молодих вчених а й провідних дитячих хірургів України. Вітаємо Богдана та бажаємо подальших успіхів у науковій роботі та хірургії.

Співробітники кафедри дитячої хірургії та отоларингології БДМУ та дитячі хірурги КМУ МДКЛ 

    

(м. Чернівці) прийняли участь у роботі IV зʼїзду колопроктологів України за міжнародною участю, що відбувся 26-28 жовтня 2016 року у м. Київ. У межах зʼїзду відбулась дитяча хірургічна секція на якій була представлена доповідь проф. Боднаря О.Б., проф. Боднаря Б.М., Ватаманеску Л.І.: «Хірургічне лікування хвороби Пайра у дітей», яка визнана перспективним напрямком дитячої колопроктології.

У межах зʼїзду відбулися вибори голови асоціації колопроктологів України, яким було обрано член-кореспондента Національної Академії медичних наук України, професора Захараша М.П. На зʼїзді були представлені новітні розробки колопроктологічних клінік України та світу. Важливими були обмін досвідом та спілкування.

Співробітники кафедри дитячої хірургії та отоларингології БДМУ та дитячі хірурги КМУ МДКЛ (м. Чернівці) прийняли участь у роботі науково-практичної конференції «ІІІ ПРИКАРПАТСЬКИЙ ХІРУРГІЧНИЙ ФОРУМ» що відбулася 20-21 жовтня 2016 року у м. Яремча. На дитячій хірургічній секції була представлена доповідь проф. Боднаря О.Б., проф. Боднаря Б.М., Ватаманеску Л.І., Хащука В.С.: «Лікування спайкової кишкової непрохідності у дітей», яка викликала зацікавленість багатьох дитячих хірургів України.

У межах конференції відбулась нарада завідувачів кафедр дитячої хірургії та обласних дитячих хірургів на якій обговорювалися питання Асоціації дитячих хірургів України щодо подальшого розвитку дитячої хірургічної служби, принято ряд рішень. Відбулися виступи головного дитячого хірурга МОЗ України Притули В.П., президента асоціації дитячих хірургів України Дубровіна О.Г., фіксовані виступи завідувачів кафедр та областих спеціалістів, які висвітлили бачення про спрямування дитячої хірургічної служби, проблеми та перспективи. Конференція відбулася у дружній атмосфері та корисному спілкуванні.  

   

Завідувач кафедри дитячої хірургії та отоларингології Буковинського державного медичного університету взяв участь у роботі 17 Конгресу Асоціації дитячих хірургів Європи (Milan, Italy)

Завідувач кафедри дитячої хірургії та отоларингології, професор Боднар О.Б. прийняв участь у роботі 17 Конгресу Асоціації дитячих хірургів Європи, що відбувся 15 – 18 червня 2016 року у місті Мілан (Італія) в Università degli Studi di Milano. Під час роботи конгресу були заслухані новітні наукові розробки дитячих хірургів Європи, Америки, Японії та Китаю. Секційні засідання були присвячені: верхнім та нижнім відділам травного тракту, органам грудної клітини, гепатобіліарній системі, урології. Заслухані лекції провідних вчених: Henri Ford (USA), Alastair Millar (UK), Tomas Wester (Sweden), Gianni Vercello (Italy), Sachiyo Suita (Japan), які стосувалися некротичного ентероколіту, хвороби Гірсшпрунга, трансплантології та онкології. Президент Асоціації дитячих хірургів Європи Benno M. Ure окреслив питання про значну роль Асоціації в діяльності дитячої хірургічної служби Європи, необхідності наукових дискусій та подальшого міжнародного співробітництва. Проведення наступного конгресу заплановано у місті Limassol (Cyprus) в травні 2017 року.

 На кафедрі дитячої хірургії та отоларингології 26.04.2016 проведені круглі столи, присвячені 30-річчю від Чорнобильської катастрофи. До проведеного заходу проявила великий інтерес Чернівецька обласна державна телерадіокомпанія «Буковина», яка транслювала по телебаченню інформацію 26.04.2016 о 19:00 (http://bukpravda.cv.ua/media/video/viewvideo/3353/tv--/---26042016.html).

        

Непомітно пробігло 30 років після чорнобильської катастрофи, вибуху четвертого блоку Чорнобильської атомної електростанції. Але людство через відволікання економічними та соціальними питаннями, які вирішуються досить повільно, не усвідомлюють з якою катастрофою зустрілася планета. І це ніхто не має право забувати. Це проблема не тільки України, нації, майбутнього України, це проблема світу. Але, як відомо, чорнобильська трагедія залишила нам «автографи» - йод-131, цезій-137, стронцій-90. Зараз людству приходиться боротися з наслідками аварії, радіоактивними відходами, оскільки радіонукліди йоду пошкоджують щитовидну залозу, радіоактивний цезій витісняє з організму калій і визиває різні фізіологічні порушення. Розпад радіоактивного йоду – 8 років, стронцію, який знаходиться в кістках, м’язах – період напіврозпаду 30 років, а радіоактивного цезію – 27 років.

         Місто Чернівці та Чернівецький медичний інститут в той період стали епіцентром плідних наукових досліджень, які були пов’язані з викидами Стебницьким хімкомбінатом (1983 рік), Чорнобильською катастрофою (1986 рік), Чернівецькою хворобою (1988 рік). Накопичений досвід був базою створення різних обласних та місцевих, медико-біологічних та соціальних програм.

        

Щодо Чернівецької хвороби, аналогів якої немає в світі, доклалися наші вчені – професори Бухарович А.І., Безруков Л.О., які провели п’ятирічні наукові дослідження та розробили методи лікування. Наші вчені Мещишен І.Ф., Костишен В.М. вже на протязі багатьох років працюють у вивченні наслідків Чорнобиля та впливу на організм людини. Проф. Мещишен І.Ф. та проф. Волошин О.І. доц. Кущнір Л.І., доц. Волошина О.О. сьогодні продовжують розвиток проблеми пошуку  природніх засобів нейтралізації впливу радіонуклідів на організм.         На жаль, людство і досі не володіє інформацією про вплив малих доз радіації.

         З ініціативи ректорату ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» відбулися круглі столи в колективах медичного університету. За круглими столами зібралися, щоб обговорити та поділитися своїми спогадами про трагедію, яка відбулася, щоб старше покоління поділилося своїми здобутками дослідження впливу радіоактивних речовин на перебіг різних захворювань та патологій. Проведено впровадження нових методів детоксикації на кафедрі дитячої хірургії. Співробітниками підготовлена відповідна презентація на підставі досліджень та фактичних документів про вплив радіації на ріст

деяких захворювань та розпочато заходи щодо профілактики захворювань.          Студенти продемонстрували зацікавленість до даної тематики, розповіли про свої враження, про свою майбутню роботу серед населення по оздоровленні навколишнього середовища. Студенти, в сім’ях яких є учасники ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, розповіли про реабілітацію та соціальний захист учасників трагедії. Після обговорення, учасники круглих столів пом’янули хвилиною мовчання тих, «Хто віддав своє життя заради тих, хто живе!»

                                                             

7 квітня на базі кафедри дитячої хірургії та отоларингології відбувся майстер-клас з дитячої хірургії та експериментальної хірургії, 

який провели професор Боднар О.Б., професор Боднар Б.М., асистент Унгурян А.М., аспірант Ватаманеску Л.І., лікар-дитячий хірург  Хащук В.С. на такі теми:

1. Техніка електрозварювання живих тканин (практичний тренінг на біологічному матеріалі).

2. Техніка завʼязування лапароскопічних хірургічних вузлів (на тренажері).

3. Міні-лекція на тему «Хірургічна обробка ран у дітей».

4. Перегляд відео «Усунення спайкової кишкової непрохідності та профілактика виникнення спайок у дитини (дитяча хірургія)»,

«Трансплантація нирки (експериментальна хірургія)».

Всі учасники прийняли активну участь в майстер-класі особливо відмічено зацікавленість в лапароскопічному тренажері. На сучасному етапі розвитку телемедичних засобів планується проведення дистанційних майстер-класів та можливості дистанційного перегляду лапароскопічних он-лайн операцій, що проводяться в хірургічному відділенні КМУ «Міська дитяча клінічна лікарня».