Історія кафедри

КЛІНІКА ДИТЯЧОЇ ХІРУРГІЇ

БУКОВИНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

 Новий хірургічний корпус міської дитячої клінічної лікарні

    Курс дитячої хірургії в Чернівецькому медичному інституті (нині Буковинський державний медичний університет) організований при кафедрі госпітальної хірургії у 1969 році, який очолив доцент В.І.Бережний.  

Доцент Бережний В.І.

    Під його керівництвом розпочинається   розробка актуальних питань абдомінальної хірургії (лікування перитоніту в дітей з використанням поверхнево-активних речовин, які вперше синтезовані в Чернівецькому медичному інституті), гнійно-септичних захворювань шкіри у новонароджених, травматології, ортопедії та торакальної хірургії дитячого віку.

    У 1979 році при Чернівецькому медичному інституті був відкритий педіатричний факультет. Завідувачем кафедри обрано професора В.П. Слєпцова. Під його керівництвом за період роботи в Чернівцях виконали та захистили кандидатські дисертації проф. Б.М. Боднар та доц. С.М. Сторожук.

 

Професор Слєпцов В.П.

     Професор В.П. Слєпцов започаткував нові методи лікування захворювань сечовидільної системи в дітей, впровадив ряд методів діагностики генітальної патології, розширив лікувальну та навчальну базу кафедри. За  його сприяння організовано реанімаційне відділення на 5 ліжок.

    У підготовці лікарів-педіатрів та субординаторів брали участь висококваліфіковані фахівці. Ф.І. Гохберг, яка у 1951 році закінчила Кишинівський медичний інститут, в 1968 році захистила кандидатську дисертацію "Стафилококковая инфекция у новорожденных и грудных детей".

    В.А. Тлока в 1961 році закінчив Вінницький медичний інститут ім. І.М. Глухова, а ву 1984 році захистив кандидатську дисертацію "Отдаленные результаты оперативного лечения поперечно-распластанной стопы и мероприятия по предупреждению неудовлетворительных исходов".           B.C. Тіктінський у 1965 році закінчив Ленінградський педіатричний медичний інститут, у 1984 році захистив кандидатську дисертацію „Профилактика динамической непроходимости при перитоните у детей”.

    В.В. Горячев у 1974 році закінчив Донецький медичний інститут ім. М.Горького, а у 1984 році захистив кандидатську дисертацію "Некоторые показатели иммунитета после спленэктомии у детей".

    Б.М. Боднар у 1975 році закінчив Чернівецький медичний інститут, у 1983 році захистив кандидатську дисертацію „Лікування гострих гнійно-септичних захворювань у дітей”.

    Г.Д. Лобач, клінічний лаборант кафедри, закінчила у 1977 році Чернівецький державний медичний інститут.

    У 1988 році в зв'язку з закриттям педіатричного факультету кафедра була реорганізована в курс, завідувачем якого призначено доцента B.I. Бережного.

 Професор Боднар Б.М.

     У 1991 році завідувачем курсу призначено доцента Б.М. Боднаря. В цей період у Чернівцях відкриваються дитячі хірургічні кабінети при поліклініках, а в районах області призначають хірургів, відповідальних за надання хірургічної допомоги дітям. Започатковується творча співпраця вчених теоретичних кафедр та вчених-клініцистів шляхом організації наукових конференцій та круглих столів із залученням завідувачів хірургічних відділень районів області та відповідальних за дитячу хірургію. Це дало змогу розробити єдину тактику при невідкладних станах, внести корекцію в існуючі схеми комплексного лікування дітей.

 

 Колектив клініки дитячої хірургії, 1991 р.

 

    У 1994 році на базі клініки відбулася перша наукова конференція дитячих хірургів України, присвячена 50-річчю Чернівецького державного медичного інституту. В конференції взяли участь 80 дитячих хірургів України, серед них - відомі вчені: професор Д.Ю. Кривченя, професор В.З. Москаленко, професор В.П. Слєпцов, професор П.М. Сягайло, професор О.Г. Момотов.

 

Конференція дитячих хірургів України, 1994 р.

 

    У 1995 році при клініці вперше відкрита магістратура, яку в 1998 році успішно закінчив асистент В.Л. Брожик, захистивши кваліфікаційну роботу „Механізми порушень функції нирок та тканинного фібринолізу при вторинних пієлонефритах у дітей до та після оперативного лікування”.     У 2001 році під керівництвом професора Б.М. Боднаря В.Л. Брожик захистив кандидатську дисертацію „Оптимізація комплексного лікування місцевого перитоніту в дітей”. Він є автором 1 монографії, 1 винаходу, 38 публікацій, 8 раціоналізаторських пропозицій.

 Клінічний  обхід проф. Боднаря Б.М.

     З 1995 року в клініці вперше розпочато дослідження важких металів і радіонуклідів у тканинах та рідинах органів черевної порожнини, як факторів, що погіршують та змінюють клінічний перебіг гострої патології у дітей. Результати дослідження лягли в основу докторської дисертації Боднаря Б.М. на тему: "Апендикулярний перитоніт, фактори, що погіршують його перебіг та шляхи оптимізації комплексного лікування", захищеної в 1998 році (науковий консультант – професор Д.Ю. Кривченя). Професор Б.М. Боднар є автором 7 монографій, 14 винаходів, 272 публікацій, 26 раціоналізаторських пропозицій.

 

Консультації проф. Боднаря Б.М.

 

    З грудня 2001 року при кафедрі відкрита магістратура, яку успішно закінчив С.О. Сокольник з присвоєнням звання "магістр медицини", та  з грудня 2003 року по листопад 2006 року він навчався в аспірантурі при кафедрі дитячої хірургії БДМУ. Під керівництвом проф. Боднаря Б.М. Сокольник С.О. захистив кандидатську дисертацію на тему „Клініко-морфологічне обґрунтування корекції нігтьової пластинки врослого нігтя в дітей”. У вересні 2008 року С.О. Сокольник обраний на посаду доцента кафедри. Він є автором 74 публікацій, 4 навчальних посібників, 1 інформаційного листа, 5 винаходів, 9 раціоналізаторських пропозицій.

    У грудні 2002 році в Буковинському державному медичному університеті вперше оголошений конкурс в заочну аспірантуру, яку достроково, під керівництвом проф. Боднар Б.М., закінчив та захистив дисертацію  заочний аспірант Пастернак І.І. на тему „Комплексне лікування апендикулярного перитоніту в дітей”.

    У 2003 році проведена VІI науково-практична конференція дитячих урологів України, в якій взяли участь понад 100 учасників, з них 15 професорів провідних дитячих хірургічних клінік.

 

Конференція дитячих урологів України, 2003 р.

    З вересня 2004 року по 2005 рік асистент Брожик В.Л. займає посаду доцента кафедри, а у жовтні 2005 року отримав звання „доцент”.

    За клопотанням ректорату Буковинської ддержавної медичної академії рішенням Міністерства охорони здоров'я України у 2000 році створено кафедру дитячої хірургії, завідувачем якої обрано за конкурсом професора Б.М. Боднаря.

 

Колектив кафедри дитячої хірургії, 2005 р.

 

    Рішенням вченої ради з вересня 2005 року до складу кафедри увійшли курси ЛОР хвороб та стоматології.

    У 2000 році запланована комплексна науково-дослідна робота кафедри „Оптимізація комплексного лікування апендикулярного перитоніту у дітей в сучасних умовах”. У грудні 2004 року колективом завершена науково-дослідна робота, а у 2005 запланована нова НДР на тему „Характеристика клініко-морфологічних змін неспецифічного брижового лімфаденіту у дітей”.

    Вперше в історії клініки відкрита очна аспірантура, яку достроково закінчив і захистив кандидатську дисертацію „Лікування та профілактика спайкової хвороби у дітей після перенесених гострих хірургічних захворювань органів черевної порожнини” магістр медицини О.Б. Боднар (науковий керівник - професор В.З. Москаленко). О.Б. Боднар є автором 3 монографій, 12 винаходів, 92 публікацій. З вересня 2000 року по 2005 рік - асистент кафедри, з вересня 2005 року – доцент кафедри дитячої хірургії.

З 2001 по 2007 рік в клініці працював магістр медицини Д.А. Трефаненко, який в 1999-2001 рр. навчався в магістратурі при кафедрі загальної хірургії і захистив науково-кваліфікаційну роботу під керівництвом професора Ф.Г. Кулачека „Особливості перебігу виразкової хвороби дванадцятипалої кишки, ускладненої кровотечею, в осіб літнього та старечого віку”. Він є автором 1 винаходу, 25 публікацій, 8 раціоналізаторської пропозиції та 1 інформаційного листа.

    У 2001 році на посаду асистента кафедри призначено дитячого хірурга вищої категорії С.В. Шестобуза. Під керівництвом професора Б.М. Боднаря він захистив кандидатську дисертацію „Гострий брижовий лімфаденіт у дітей, удосконалення діагностики та лікування”, яка лягла в основу навчального посібника „Гострий брижовий лімфаденіт у дітей”, виданого 2003 року (співавтор Б.М. Боднар). С.В. Шестобуз є автором 3 монографій, 4 винаходів, 68 публікацій, 12 раціоналізаторських пропозицій, 1 інформаційного листа.

У вересні 2002 року при кафедрі дитячої хірургії започаткована інтернатура з дитячої хірургії, більшість з випускників працюють на різних посадах в міській дитячій клінічній лікарні. Для керівництва лікарями-інтернами на посаду доцента кафедри призначено головного лікаря міської дитячої клінічної лікарні к.мед.н. С.М. Сторожука. Він  захистив 1986 року кандидатську дисертацію „Підвищення ефективності комплексного лікування гнійно-септичних захворювань у дітей шляхом корекції метаболізму вуглеводів”. С.М. Сторожук є автором 1 винаходу, 38 публікацій, 7 раціоналізаторських пропозицій.

 У 2003 році за успішну роботу з винахідництва колектив відзначений подякою ректора медичної академії.

З вересня 2006 року при кафедрі вперше організована трьохрічна  інтернатура та цикл тематичного удосконалення для практичних лікарів за фахом „Дитяча хірургія”, „Хірургія”, „Педіатрія” та „Сімейна медицина”.

Операційний день колективу кафедри

 

Для навчання лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, лікарів циклу тематичного удосконалення колективом кафедри підготовлений і виданий навчальний посібник “Практикум з дитячої хірургії”, „Вибрані операції та маніпуляції в дитячій хірургії”, впроваджений комп’ютерний контроль базових знань з дитячої хірургії. З 2007 року на кафедрі функціонує комп’ютерний  клас за допомогою якого проводиться визначення рівня засвоєння теоретичних знань. Розроблена комп’ютерна програма для інтернів та клінічних ординаторів.

 

Заключна атестація лікарів-інтернів дитячих хірургів ІІІ року навчання

З метою детального вивчення клінічних проявів, діагностики, профілактики та лікування рідкісних нозологій впроваджені клінічні ситуаційні задачі.

    На базі клініки практикуються семінари з моделюванням хірургічних станів у дітей із застосуванням диференційно-діагностичних алгоритмів.

    В лекційному курсі та на практичних заняттях широко застосовується мультимедійна проекційна апаратура, де    висвітлюються власні фото – та відеоматеріали клініки.

    У клініці регулярно проводяться клінічні обходи професора та доцентів кафедри з участю лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів та студентів.

    Для поглибленого вивчення клінічних рентгенологічних змін при різних патологіях у дітей на кафедрі в жовтні 2008 року виготовлений панорамний негатоскоп. Розширено діапазон оперативних втручань з приводу уроджених вад у новонароджених, впроваджено кріохірургічний метод лікування пухлин та новоутворень шкіри.

 

 Впровадження нових технологій при лікуванні вад розвитку

 щелепно-лицевої ділянки

 

Впроваджено сучасні технології в діагностиці та лікуванні різних форм гіпоспадій в дітей, гострого брижового лімфаденіту, гострого гематогенного остеомієліту з використанням внутрішньокісткового електрофорезу та ультразвукової кавітації,  пухлин у дітей, ультразвукової кавітації при розлитому гнійному перитоніті.

    На кафедрі розроблений новий пристрій для лікування гострого гематогенного остеомієліту, проходить апробацію санаційно-іригаційний комплекс для лікування розлитого перитоніту та санації гнійних порожнин.

    У хірургічному відділенні спільно з колективом кафедри розроблені та впроваджені сучасні методи еферентної терапії при гнійно-септичних захворюваннях у дітей: внутрішньовенне лазерне та ультрафіолетове опромінення крові, ентеросорбція, вульнеосорбція, мембранний плазмаферез, гіпербарична оксигенація крові, магнітотерапія, електростимуляція кишечнику, внутрішньотканинний електрофорез, імунотерапія, антиоксидантна терапія. Розроблені нові методи контролю ефективності лікування гострих гнійно-септичних захворювань з використанням імунологічних тестів, перекисного окиснення ліпідів і білків, методи вивчення системи агрегатного стану крові, коагуляційного потенціалу крові, ферментативного і неферментативного фібринолізу сечі, плазми крові і в тканинах внутрішніх органів, визначення протеолітичної активності плазми крові і молекул середньої маси. Для вивчення вмісту важких металів у крові і сечі впроваджено метод атомної адсорбціометрії, для визначення вмісту радіонуклідів у тканинах та біологічних рідинах використовується метод спектрометрії.

    З метою лікування дітей з гнійно-септичними захворюваннями ведеться пошук нових методів мікробіологічних і хронобіологічних досліджень аеробної та анаеробної мікрофлори.

    За підсумками лікувальної роботи клінічних кафедр БДМУ у 2004 році кафедра посіла перше місце по консультативній та лікувальній роботі з сільським населенням.

    У жовтні 2007 року в клініці впроваджено удосконалений метод  пластики пієлоуретерального сегменту при вроджених вадах нирок з дренуванням коханки спеціальним дренажем з використанням  озонового розчину.

    З 2007 року використовується метод лікування різних форм новоутворень в дітей за допомогою термопари (холод – низька температура 196° , тепло 45°).

    У грудні 2007 року придбано апарат „Озон”. Розроблено комплексний метод профілактики спайкоутворення в хворих із запальними процесами черевної порожнини. В клініці у лікуванні захворювань черевної порожнини та за-очеревинного простору розпочато новий метод – лапароскопія.

    З жовтня 2007 року відкрита трьохрічна магістратура, яку успішно закінчила з  написанням та захистом магістерської роботи „Клініко-експериментальне обґрунтування резекції кишки з приводу тонко-товстокишкової інвагінації у дітей” магістр Чегорян Ю.М.

    В 2008 році на базі БДМУ було проведено науково-практичний симпозіум „Хірургічні аспекти захворювань кишечника в дітей”, в якому взяли участь понад 170 дитячих хірургів з різних областей України.

 

 

Міжнародна конференція дитячих хірургів України (2008 р.), присвячена 65-річчю БДМУ

 

    У 2008 році заплановані дві кандидатські дисертації практичних лікарів Іринчина А.В. “Обгрунтування субопераційної та післяопераційної профілактики пієлонефриту у дітей з гідронефрозом”та Казанського А.Ю. „Оптимізація ранньої діагностики та лікування гострого гематогенного остеомієліту довгих трубчастих кісток у дітей”.

    До 65-річчя Буковинського державного медичного університету виготовлений галерейний стенд „Кафедра дитячої хірургії”, на якому відображена наукова, педагогічна та лікувальна діяльність кожного співробітника.

    У клініці працюють 25 дитячих хірургів, з них два Заслужені лікарі України, доктор медичних наук, професор, Лауреат премії ім. В. Залозецького, член спеціалізованої ради Д.26.03.03 при Національному мед. університеті ім. О.О. Богомольця, член комісій журналів „Клінічна анатомія та оперативна хірургія”, „Хірургія дитячого віку”;  6 кандидатів медичних наук, 3 магістри медицини, 11 лікарів з вищою кваліфікаційною категорією. На високому фаховому рівні надають кваліфіковану допомогу дітям Заслужений лікар України, Лауреат премії ім. В.Залозецького, професор  Б.М. Боднар, доценти: С.М. Сторожук, О.Б. Боднар, В.В.Горячев, С.О. Сокольник,  завідувач хірургічного відділення, лікар вищої категорії Є.М. Микитинський, лікарі вищої категорії М.Г. Унгурян, Л.Ю. Мельник, О.Г. Пантюхіна, М.В. Хома, С.Г. Бабич, Д.В. Боднарук та ін.

    На кафедрі підготовлено 7 клінічних ординаторів, з них 2 - для зарубіжних країн, 3 магістри медицини та 19 інтернів.

    Професор Боднар Б.М. протягом останніх 10 років є членом Асоціації дитячих хірургів Росії, бере активну участь в роботі симпозіумів, конгресів та конференцій.

    Незважаючи на соціальні негаразди та організаційні труднощі практичної охорони здоров’я, свої зусилля щоденно спрямовуємо на удосконалення допомоги дітям, пошук нових методів діагностики та лікування дітей.

    У 2003 році кафедрою вперше в Буковинському медуніверситеті впроваджена нова форма благодійництва – „Науковці кафедри – дітям села”. Сформована група волонтерів – вчених професіоналів дитячих хірургів, які наблизили спеціалізовану медичну допомогу до всіх районів області. Складені угоди з Хотинським, Герцаївським, Сторожинецьким,  Заставнівським, Вижницьким та Путильським головами адміністрацій, проведені зустрічі з головами селищних рад, директорами шкіл, завідувачами дитячих установ та представниками преси. Оглянуто понад 32000 дітей, складені списки дітей, взятих на диспансерний облік, проведено скринінг дитячої хірургічної патології, розроблені заходи по їх оздоровленню.

Головний обласний дитячий уролог Іринчин А.В. – учасник благодійної акції

 

    З метою популяризації благодійництва серед населення, медичної громадськості міста та області силами колективу розпочався фотолітопис благодійництва, що підтверджують художньо оформлені стенди „Науковці кафедри – дітям села”.

 

 Проф. Боднар Б.М. та доц. Горячев В.В. – організатори благодійної акції „Здоров’я дітям Буковини”

 

    У 2005-2009 рр. колектив кафедри підтримує зв’язки з кафедрами дитячої хірургії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Донецького медичного університету ім. М. Горького, Дніпропетровського медичного університету, Національної медичної академії післядипломної освіти та  Івано-Франківського медичного університету з вченими яких проводяться спільні наукові дослідження, які публікуються в журналах „Детская хирургия”, „Хірургія дитячого віку”, „Клінічна хірургія” та „Клінічна анатомія та оперативна хірургія”. Всі науковці кафедри є членами Української асоціації дитячих хірургів України.

    Клінікою постійно розширюються міжнародні та міжвузівські зв’язки, які сприяють стажуванню співробітників, впровадженню неінвазивних методів дослідження та сучасних технологій в лікуванні дітей.

    Кафедра протягом 20 років підтримує дружні стосунки з Російським  державним медичним університетом, на базі кафедри хірургічних хвороб дитячого віку якого пройшли тематичні удосконалення проф. Боднар Б.М. -   дитяча лапароскопія та кріохірургія при лікуванні пухлин у дітей; доц. Боднар О.Б. – з освоєння методик оперативних втручань при портальній гіпертензії та хворобі Гіршпрунга.

    В матеріалах ІІІ та ІV Російського Конгресу (2004-2008 рр.) „Современные технологии в педиатрии и детской хирургии” опубліковані наукові праці, 8 статей направлено для участі  в роботі V Російського Конгресу, що відбудеться в жовтні 2009 року.

    Нині впроваджуються новітні технології в лікуванні портальної гіпертензії у дітей, методи пластики пієлоуретерального сегменту при уроджених вадах нирок та запобігання можливим ускладненням, розробляються нові методи лікування деструктивного брижового лімфаденіту та гострого гематогенного остеомієліту.

    Особливої уваги заслуговує проблема диспансеризації дітей у районах Чернівецької області та реабілітація після перенесених хірургічних захворювань. Кафедра покладає велику надію на організацію обласного багатопрофільного хірургічного центру для надання висококваліфікованої допомоги дітям м. Чернівці та сільської місцевості. Це значно б розширило діапазон обстежень дітей у районах області, забезпечило б належну якість оперативних втручань у дитячій хірургії, урології, травматології та ортопедії, що дало б змогу організувати торакальне відділення та міжрегіональний центр надання спеціалізованої допомоги дітям Чернівецької області, навколишніх областей та ближнього зарубіжжя. Працюючи над цими проблемами, кафедра дитячої хірургії Буковинського державного медичного університету дивиться в майбутнє з оптимізмом.