Історія кафедри

Курс дитячої хірургії в Чернівецькому медичному інституті (нині Буковинський  державний медичний університет) організований при кафедрі госпітальної хірургії в 1969 році, який очолив доцент В.І. Бережний.

Під його керівництвом розпочинається організація методичного забезпечення навчального процесу, розробка актуальних питань абдомінальної хірургії (лікування перитоніту в дітей з використанням поверхнево-активних речовин, які вперше синтезовані в Чернівецькому медичному інституті), гнійно-септичних захворювань шкіри у новонароджених, травматології, ортопедії та торакальної хірургії дитячого віку.

У 1979 році при Чернівецькому медичному інституті був відкритий педіатричний факультет.

Завідувачем кафедри обрано професора В.П. Слєпцова, який в 1975 році захистив докторську дисертацію "Некоторые аномалии полового развития у детей". Він автор понад 150 наукових праць, 19 винаходів. Під його керівництвом за період роботи в Чернівцях виконали та захистили кандидатські дисертації Б.М. Боднар та С.М. Сторожук (сьогодні – головний лікар міської дитячої клінічної лікарні м. Чернівці). При кафедрі функціонувала клінічна ординатура, в якій навчалися практичні лікарі - І.В. Воєвода, Є.М. Микитинський, В.В. Курик.

Професор В.П. Слєпцов започаткував нові методи лікування захворювань сечовидільної системи в дітей, впровадив ряд методів діагностики генітальної патології, розширив навчальну базу кафедри, поповнив наочне приладдя. Ним організовано реанімаційне відділення на 5 ліжок.

У підготовці лікарів-педіатрів та субординаторів брали участь висококваліфіковані фахівці. Ф.І. Гохберг, яка в 1951 році закінчила Кишинівський медичний інститут, в 1968 році захистила кандидатську дисертацію "Стафилококковая инфекция у новорожденных и грудных детей".

В.А. Тлока в 1961 році закінчив Вінницький медичний інститут ім. І.М. Глухова, а в 1984 році захистив кандидатську дисертацію "Отдаленные результаты оперативного лечения поперечно-распластанной стопы и мероприятия по предупреждению неудовлетворительных исходов".

B.C. Тіктінський у 1965 році закінчив Ленінградський педіатричний медичний інститут, в 1984 році захистив кандидатську дисертацію „Профилактика динамической непроходимости при перитоните у детей”.

В.В. Горячев у 1974 році закінчив Донецький медичний інститут ім. М.Горького, а в 1984 році захистив кандидатську дисертацію "Некоторые показатели иммунитета после спленэктомии у детей".

Б.М. Боднар у 1975 році закінчив Чернівецький медичний інститут,  в 1983 році захистив кандидатську дисертацію „Лікування гострих гнійно-септичних захворювань у дітей”.

Г.Д. Лобач, клінічний лаборант кафедри, закінчила у 1977 році Чернівецький державний університет.

У 1988 році в зв'язку з закриттям педіатричного факультету кафедра була реорганізована в курс, завідувачем якого призначено доцента B.I. Бережного.

У 1991 році завідувачем курсу призначено доцента Б.М. Боднаря.     В цей період у Чернівцях відкриваються дитячі хірургічні кабінети при поліклініках, а в районах області призначають хірургів, відповідальних за надання хірургічної допомоги дітям. Започатковується творча співпраця вчених теоретичних кафедр та вчених-клініцистів шляхом організації наукових конференцій та круглих столів із залученням завідувачів хірургічних відділень районів області та відповідальних за дитячу хірургію. Це дало змогу розробити єдину тактику при невідкладних станах, внести корекцію в існуючі схеми комплексного лікування дітей.

У 1994 році на базі клініки відбулася перша наукова конференція дитячих хірургів України, присвячена 50-річчю Чернівецького державного медичного інституту. В конференції взяли участь 80 дитячих хірургів України, серед них - відомі вчені: професор Д.Ю. Кривченя, професор В.З. Москаленко, професор В.П. Слєпцов, професор П.М. Сягайло, професор О.Г. Момотов.

З 1995 року в клініці вперше розпочато дослідження важких металів і радіонуклідів у тканинах та рідинах органів черевної порожнини, як факторів, що погіршують та змінюють клінічний перебіг гострої патології у дітей. Результати дослідження лягли в основу докторської дисертації Боднаря Б.М. на тему: "Апендикулярний перитоніт, фактори, що погіршують його перебіг та шляхи оптимізації комплексного лікування", захищеної в 1998 році (науковий керівник – професор Д.Ю. Кривченя). Професор Б.М. Боднар є автором 7 монографій, 14 винаходів, 272 публікацій, 26 раціоналізаторських пропозицій.

У 1995 році при клініці вперше відкрита магістратура, яку в 1998 році успішно закінчив асистент В.Л. Брожик, захистивши кваліфікаційну роботу „Механізми порушень функції нирок та тканинного фібринолізу при вторинних пієлонефритах у дітей до та після оперативного лікування”. У 2000 році запланована комплексна науково-дослідна робота кафедри „Оптимізація комплексного лікування апендикулярного перитоніту у дітей в сучасних умовах”. В грудні 2004 року колективом завершена науково-дослідна робота, а у 2005 запланована нова НДР на тему „Характеристика клініко-морфологічних змін неспецифічного брижового лімфаденіту у дітей”.

За клопотанням ректорату Буковинської медакадемії рішенням Міністерства охорони здоров'я України у 2000 році створено кафедру дитячої хірургії, завідувачем якої обрано за конкурсом професора Б.М. Боднаря.

Вперше в історії клініки відкрита очна аспірантура, яку достроково закінчив і захистив кандидатську дисертацію „Лікування та профілактика спайкової хвороби у дітей після перенесених гострих хірургічних захворювань органів черевної порожнини” магістр медицини О.Б. Боднар (науковий керівник - професор В.З. Москаленко). О.Б. Боднар є автором 1 монографії, 5 винаходів, 38 публікацій. З вересня 2000 року по 2005 рік - асистент кафедри, з вересня 2005 року – доцент кафедри дитячої хірургії.

З грудня 2001 року при кафедрі відкрита магістратура, яку успішно закінчив С.О. Сокольник та отримав звання магістр медицини, а з грудня 2003 року до листопада 2006 року він навчався в аспірантурі при кафедрі дитячої хірургії БДМУ. Під керівництвом проф. Боднаря Б.М. захистив кандидатську дисертацію на тему „Клініко-морфологічне обґрунтування корекції нігтьової пластинки врослого нігтя у дітей”.

У 2001 році під керівництвом професора Б.М. Боднаря В.Л. Брожик захистив кандидатську дисертацію „Оптимізація комплексного лікування місцевого перитоніту в дітей”. Він є автором 1 монографії, 1 винаходу,    38 публікацій, 8 раціоналізаторських пропозицій.

З 2001 по 2007 рік в клініці працював магістр медицини Д.А. Трефаненко, який в 1999-2001 рр. навчався в магістратурі при кафедрі загальної хірургії і захистив науково-кваліфікаційну роботу під керівництвом професора Ф.Г. Кулачека „Особливості перебігу виразкової хвороби дванадцятипалої кишки, ускладненої кровотечею, в осіб літнього та старечого віку”. Він є автором 3 винаходів, 54 публікацій, 8 раціоналізаторських пропозицій та 3 інформаційних листів.

У 2001 році на посаду асистента кафедри призначено дитячого хірурга вищої категорії С.В. Шестобуза. Під керівництвом професора Б.М. Боднаря він захистив кандидатську дисертацію „Гострий брижовий лімфаденіт у дітей, удосконалення діагностики та лікування”, яка лягла в основу навчального посібника „Гострий брижовий лімфаденіт у дітей”, виданого у 2003 році (співавтор Б.М. Боднар). С.В. Шестобуз є автором     3 монографій, 4 винаходів, 68 публікацій, 12 раціоналізаторських пропозицій, 1 інформаційного листа.

У вересні 2002 року при кафедрі дитячої хірургії започаткована інтернатура з дитячої хірургії, більшість з випускників працюють на різних посадах в міській дитячій клінічній лікарні. Для керівництва лікарями-інтернами на посаду доцента кафедри призначено головного лікаря міської дитячої клінічної лікарні к.мед.н. С.М. Сторожука. Він  захистив 1986 року кандидатську дисертацію „Підвищення ефективності комплексного лікування гнійно-септичних захворювань у дітей шляхом корекції метаболізму вуглеводів”. С.М. Сторожук є автором 1 винаходу, 38 публікацій, 7 раціоналізаторських пропозицій.

В 2003 році кафедрою вперше в Буковинському медуніверситеті впроваджена нова форма благодійництва – „Науковці кафедри – дітям села”. Сформована група волонтерів – вчених професіоналів дитячих хірургів, які наблизили спеціалізовану медичну допомогу до всіх районів області. Складені угоди з Хотинським, Герцаївським, Сторожинецьким,  Заставнівським, Вижницьким та Путильським головами адміністрацій, проведені зустрічі з головами селищних рад, директорами шкіл, завідувачами дитячих установ та представниками преси. Оглянуто понад 32000 дітей, складені списки дітей, взятих на диспансерний облік, проведено скринінг дитячої хірургічної патології, розроблені заходи по їх оздоровленню.

У 2003 році за успішну роботу з винахідництва колектив відзначений подякою ректора медичної академії.

У 2003 році проведена III наукова конференція дитячих урологів України, в якій взяли участь понад 100 учасників, з них 15 професорів провідних дитячих хірургічних клінік.

З метою популяризації благодійництва серед населення, медичної громадськості міста та області силами колективу розпочався фотолітопис благодійництва, що підтверджують художньо оформлені стенди „Науковці кафедри – дітям села”.

З вересня 2004 року по 2005 рік асистент Брожик В.Л. займає посаду доцента кафедри, а в жовтні 2005 року отримав звання „доцент”.

За підсумками лікувальної роботи клінічних кафедр БДМУ  у 2004 році кафедра посіла перше місце по консультативній та лікувальній роботі з сільським населенням.

Рішенням вченої ради з вересня 2005 року до складу кафедри увійшли курси ЛОР хвороб та стоматології.

В 2006 році вперше в клініці дитячої хірургії БДМУ започатковано цикл тематичного удосконалення для практичних лікарів за фахом „Дитяча хірургія”, „Хірургія”, „Педіатрія” та „Сімейна медицина”.

Для навчання лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, лікарів циклу тематичного удосконалення колективом кафедри підготовлений і виданий навчальний посібник “Практикум з дитячої хірургії”, „Вибрані операції та маніпуляції в дитячій хірургії”, впроваджений комп’ютерний контроль базових знань з хірургії. Для визначення рівня засвоєння теоретичних знань лікарями-інтернами проводиться піврічний та річний контроль за допомогою комп'ютерної програми з дитячої хірургії.

З метою детального вивчення клінічних проявів, діагностики, профілактики та лікування рідкісних нозологій впроваджені клінічні ситуаційні задачі.

При кафедрі функціонує студентський науковий гурток, в якому  щорічно беруть участь студенти 3-6 курсів, що є членами наукового товариства університету. Гуртківці брали участь в студентських наукових конференціях в 2003-2008 рр. і посідали призові місця, більшість наукових праць надруковані в матеріалах конференцій. Куратори гуртківців професор Боднар Б.М. та доцент Боднар О.Б. відзначені грамотами ректора за проведену організаційну роботу та рівень підготовки студентських робіт.

На базі клініки практикуються семінари з моделюванням хірургічних станів у дітей із застосуванням диференційно-діагностичних алгоритмів. На практичних заняттях з найбільш важливих тем на кафедрі використовуються відеофільми та лазерні диски власного виробництва.

З метою покращення наочності навчального процесу в 2006 навчальному році на кафедрі впроваджено дистанційне навчальне телебачення „операційний блок - навчальна аудиторія”.

Для розміщення кафедри та забезпечення навчального процесу в міській лікарні виділено 120 м2 загальної площі, на якій розташовано 5 навчальних кімнат та лабораторія кафедри.

На кафедрі оформлені стенди: „Проблеми лікування перитоніту у дітей на основі наукових розробок клініки”, „Дезінтоксикаційна терапія в дітей”. На стенді „Інтернатура” відображена практична робота інтернів, інтеграція з суміжними кафедрами тощо. Повністю оновлений табличний фонд, силами співробітників підготовлені мультимедійні презентації для наочності лекційного матеріалу.

 Навчання здійснюється за кредитно-модульною системою, яка передбачає розділ дитячої хірургії в загальній структурі дисципліни "Хірургія". Робоча навчальна програма складена на основі типової навчальної програми.

З метою впровадження новітніх технологій навчання, кафедрою дитячої хірургії розроблено навчальну сторінку на сервері дистанційного навчання програми MOODLE.

На кафедрі перероблені та передруковані на комп’ютері всі методичні розробки та вказівки. Створено близько 100 методичних розробок та вказівок для студентів та інтернів.

На кафедрі створено комп’ютерну програму для інтернів-хірургів та інтернів-дитячих хірургів на основі завдань баз „Крок-2” та „Крок-3”.

Для визначення рівнів засвоєння теоретичних знань лікарями-інтернами на кафедрі організовано комп’ютерний клас та розроблена комп’ютерна програма з дитячої хірургії.

Для студентів-інтернів започаткований практичний семінар з моделюванням хірургічних станів із застосуванням диференційно-діагностичних алгоритмів. З метою детального вивчення клінічних проявів, діагностики, профілактики та лікування рідкісних захворювань розроблені клінічні ситуаційні задачі.

З 2008 р. в клініці організовано науково-практичний симпозіум „Хірургічні аспекти захворювання кишечника у дітей”, в якому взяли участь 155 делегатів дитячих хірургів України, з них 22 провідних вчених - дитячих хірургів.

 У період з 2008 по 2016 роки на кафедрі виконано дві дисертаційні роботи на здобуття вченого ступеня доктора медичних наук: доцентом кафедри дитячої хірургії  та отоларингології Боднарем О.Б. на тему: “Закономірності клінічного перебігу та лікування хірургічної патології клубово-сліпокишкового сегмента у дітей”.  Початок – грудень 2008 року, закінчення – грудень 2013 року, науковий консультант Лауреат державної премії України, професор  Кривченя Д.Ю. А також дисертаційну роботу на здобуття вченого ступеня доктора медичних наук доцентом кафедри дитячої хірургії  та отоларингології Сокольником С.О. на тему: “Прогнозування, профілактика та лікування шлунково-кишкових кровотеч у дітей, хворих на виразкову хворобу”.  Початок – травень 2014 року, закінчення – лютий 2016 року, науковий консультант - доктор медичних наук, професор кафедри дитячої хірургії Вінницького Національного медичного університету імені М.І.Пирогова, професор  Кукуруза Ю.П.

В клініці розширений діапазон оперативних втручань при важкій хірургічній патології у дітей (перитоніт, кишкова непрохідність, травми органів черевної порожнини та позаочеревинного простору, вроджені вади новонароджених, гнійно-септичні захворювання кісток, деструктивні пневмонії).

Розроблено нові технології при лікуванні вроджених вад розвитку у новонароджених, проліковано біля 800 дітей з доброякісними новоутвореннями шкіри.

На кафедрі розроблений новий пристрій для лікування гострого гематогенного остеомієліту, проходить апробацію санаційно-іригаційний комплекс для лікування розлитого перитоніту та санації гнійних порожнин з поєднаним використанням ентеросгелю та озонового розчину.

У клініці щоденно проводяться клінічні обходи професора та доцентів кафедри, започатковано вечірні обходи для лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, магістрантів,  аспірантів та студентів.

Впроваджено сучасні технології в діагностиці та лікуванні гострого брижового лімфаденіту, гострого гематогенного остеомієліту з використанням внутрішньокісткового електрофорезу та ультразвукової кавітації, різних форм пухлин у дітей, ультразвукової кавітації з використанням озонового розчину при розлитому гнійному перитоніті.

Навчально-методична робота кафедри спрямована на підвищення рівня підготовки спеціалістів. Для студентів, магістрантів та лікарів-інтернів розроблені методичні рекомендації: „Комплексне лікування, диспансеризація та реабілітація дітей з гострим остеомієлітом”, „Комплексне лікування перитоніту у дітей”, „Рання діагностика та комплексне лікування дітей з гострим гематогенним остеомієлітом”, „Електрофізичні методи лікування перитоніту у дітей”, „Практикум з дитячої хірургії”,  „Вибрані операції та маніпуляції в дитячій хірургії”.

У хірургічному відділенні спільно з колективом кафедри розроблені та впроваджені сучасні методи еферентної терапії при гнійно-септичних захворюваннях у дітей: внутрішньовенне лазерне та ультрафіолетове опромінення крові, ентеросорбція, вульнеосорбція, мембранний плазмаферез, гіпербарична оксигенація крові, магнітотерапія, електростимуляція кишечника, внутрішньотканинний електрофорез, імунотерапія, антиоксидантна терапія. Розроблені нові методи контролю ефективності лікування гострих гнійно-септичних захворювань з використанням імунологічних тестів, перекисного окиснення ліпідів і білків, методи вивчення системи агрегатного стану крові, коагуляційного потенціалу крові, ферментативного і неферментативного фібринолізу сечі, плазми крові і в тканинах внутрішніх органів, визначення протеолітичної активності плазми крові і молекул середньої маси. Для вивчення вмісту важких металів у крові і сечі впроваджено метод атомної адсорбціометрії, для визначення вмісту радіонуклідів у тканинах та біологічних рідинах використовується метод спектрометрії.

З метою покращення лікування дітей з гнійно-септичними захворюваннями ведеться пошук нових методів мікробіологічних і хронобіологічних досліджень аеробної та анаеробної мікрофлори.

В 2008 році на базі БДМУ було проведено науково-практичний симпозіум „Хірургічні аспекти захворювань кишечника в дітей”, в якому взяли участь понад 170 дитячих хірургів з різних областей України.

До 60-річчя Буковинської державної медичної академії виготовлений галерейний стенд „Кафедра дитячої хірургії”, на якому відображена наукова, педагогічна та лікувальна діяльність кожного співробітника.

У клініці працюють 25 дитячих хірургів, з них Заслужені лікарі України, доктор медичних наук, професор, Лауреат премії ім. В. Залозецького, член спеціалізованої ради Д.26.03.03 при Національному мед. університеті ім. О.О. Богомольця, член комісій журналів „Клінічна анатомія та оперативна хірургія”, „Хірургія дитячого віку”; Боднар Б.М. та Сторожук С.М., 6 кандидатів медичних наук, 3 магістри медицини, 11 лікарів з вищою кваліфікаційною категорією. На високому фаховому рівні надають кваліфіковану допомогу дітям Заслужені лікарі України, Лауреат премії ім. В.Залозецького, професор  Б.М. Боднар та доцент С.М. Сторожук, О.Б. Боднар, В.В.Горячев, С.О. Сокольник,  завідувач хірургічного відділення, лікар вищої категорії Є.М. Микитинський, лікарі вищої категорії М.Г. Унгурян, Л.Ю. Мельник, О.Г. Пантюхіна, М.В. Хома, С.Г. Бабич, Д.В. Боднарук та ін..

На кафедрі за останні 5 років виконано 3 кандидатські дисертації заочними аспірантами, підготовлено 5 клінічних ординаторів для практичної медицини, з них 2 - для зарубіжних країн, 3 магістри медицини та 19 інтернів.

У 2005-2009 рр. колектив кафедри підтримує зв’язки з кафедрами дитячої хірургії Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, Донецького медичного університету ім. М. Горького, Дніпропетровського медичного університету, Національної медичної академії післядипломної освіти та  Івано-Франківського медичного університету, Російським медуніверситетом та Познанським медуніверситетом (Польща), з вченими яких проводяться спільні наукові дослідження, які публікуються в журналах „Детская хирургия”, „Хірургія дитячого віку”, „Клінічна хірургія” та „Клінічна анатомія та оперативна хірургія”. Всі науковці кафедри є членами Української асоціації дитячих хірургів України.

Клінікою постійно розширюються міжнародні та міжвузівські зв’язки, які сприяють стажуванню співробітників, впровадженню неінвазивних методів дослідження та сучасних технологій в лікуванні дітей.

Кафедра протягом 20 років підтримує дружні стосунки з Російським  державним медичним університетом, на базі кафедри хірургічних хвороб дитячого віку якого пройшли тематичні удосконалення проф. Боднар Б.М. з дитячої лапароскопії та кріохірургії при лікуванні пухлин у дітей; доц. Боднар О.Б. – з освоєння методик оперативних втручань при портальній гіпертензії та хворобі Гіршпрунга.

В матеріалах ІІІ-ІХ Російського Конгресу (2004-2011 рр.) „Современные технологии в педиатрии и детской хирургии” опубліковано 8 наукових праць, 5 статей направлено для участі  в роботі Х Російського Конгресу, що відбудеться в жовтні 2011 року.

Професор Боднар Б.М. протягом останніх 10 років є членом Асоціації дитячих хірургів Росії, бере активну участь в роботі конгресів, конференцій та симпозіумів.

Студенти-гуртківці кафедри у жовтні 2011 року брали участь   конгресі „Актуальные проблемы детской хирургии, анестезиологии и реанимации”, які проводились  згідно рішення  Асоціації дитячих хірургів Росії.

Незважаючи на соціальні негаразди та організаційні труднощі практичної охорони здоров’я, свої зусилля щоденно спрямовуємо на удосконалення допомоги дітям, пошук нових методів діагностики та лікування дітей.

Нині впроваджуються новітні технології в лікуванні ілеоцекального сегменту, портальної гіпертензії у дітей, методи пластики  уретри та пієлоуретерального сегменту при уроджених вадах нирок, розробляються нові методи лікування хвороби Пайра, деструктивного брижового лімфаденіту та гострого гематогенного остеомієліту.

Особливої уваги заслуговує проблема організації хірургічної допомоги дітям та реабілітації, диспансеризації дітей Чернівецької області. Кафедра покладає велику надію на організацію обласного багатопрофільного хірургічного міжрегіонального центру дитячої хірургії для надання спеціалізованої, висококваліфікованої допомоги дітям м. Чернівці, області, навколишніх областей та ближнього зарубіжжя. Це значно   розширить діапазон обстежень дітей у районах області, забезпечило б належну якість оперативних втручань у дитячій хірургії, урології, травматології та ортопедії, що дало б змогу організувати неонатальне, неонатальне хірургічне відділення. Працюючи над цими проблемами, кафедра дитячої хірургії Буковинського державного медичного університету дивиться в майбутнє з оптимізмом.