Історія розвитку студентського наукового гуртка

Історія розвитку студентського наукового товариства на кафедрі дитячої хірургії

 

За клопотанням ректорату Буковинської медакадемії (нині Буковинський державний медичний університет) рішенням Міністерства охорони здоров'я України у 2000 році створено кафедру дитячої хірургії, завідувачем якої обрано за конкурсом професора Б.М. Боднаря.

В цей час при кафедрі активно розпочав роботу студентський науковий гурток під керівництвом доц. Брожика В.Л., і вже перші результати були представлені в 2002 році на 76-ій підсумковій науковій конференції студентів і молодих вчених. Дві роботи відзначені грамотами БДМА

А.М. Унгурян (V курс). Ефективність застосування внутрішньо-абдомінального електрофорезу в поєднанні з антибактеріальними препаратами та ентеросорбцією у дітей з периапендикулярним абсцесом (ІІ місце).

І.І. Пастернак (VI курс). Вплив гіпербаричної оксигенації на клініко-імунологічні показники у дітей з гострим розлитим перитонітом (ІІІ місце).

На VI міжнародному медичному конгресі студентів та молодих вчених, що проходив в м. Тернопіль, опубліковано 2 роботи:

1.       О.Б. Боднар, С.О. Сокольник. Наявність крові в очеревинній порожнині, як фактор виникнення внутрішньоабдомінальних зрощень.

2.       А.М. Унгурян. Характеристика мікрофлори очеревинної порожнини у дітей з периапендикулярним абсцесом

Результати наукової роботи були представлені на 77 підсумковій конференції студентів і молодих вчених медиків, Чернівці, 2003 рік; міжвузівській 72 студентській науковій конференції, Івано-Франківськ, 2003 рік; V міжнародному медичному конгресу студентів і молодих вчених, Тернопіль, 2003 рік; Всеукраїнській науково-практичній студентській конференції, Донецьк, 2003 рік; Піроговській студентській науковій конференції, Москва, 2003 рік; 58 науково-практичній конференції студентів та молодих вчених Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця з міжнародною участю „Актуальні проблеми сучасної медицини”, Київ, 2003 рік; ІІ Всеукраїнській конференції студентів та молодих вчених з питань трансплантології „Трансплантологія сьогодні”, Донецьк, 2003 рік.

Нагороджені грамотами „Найкраща робота”: В.М. Паламарюк, І.Й. Швайгер, Л.М. Кузик „Роль порушень фібринолітичної активності та колагенолітичного потенціалу крові та тканин в розвитку внутрішньочеревних спайок”, та І.Й. Швайгер, В.М. Паламарюк, А.М. Унгурян, В.Ю. Бодяка „Алотрансплантація нирки при одночасній перфузії нефротрансплантанта кров’ю реціпієнта ”, Київ, 2003 рік.

І місце отримала робота А.М. Унгуряна „Застосування плазмаферезу в комплексному лікуванні розлитого перитоніту апендикулярного генезу”, ІІ місце робота Міндрішори М.М., Іщук Н.І. „Рання діагностика вродженого пілоростенозу в дітей”. Оголошена подяка Мельничуку В.Б., Горячеву Д.В. ”Лікувальна тактика при закритих пошкодженнях селезінки у дітей”, Чернівці, 2003 рік.

Вперше в 2003 році була проведена секція „Дитяча хірургія” на 77 підсумковій конференції студентів і молодих вчених БДМА з участю делегатів з Одеси та Житомира.

               У 2004 році на 78 підсумковій науковій конференції студентів та молодих вчених на секції Хірургічні хвороби №1 були відмічені доповіді Мельничук О.І. "Кріохірургія в лікуванні новоутворень шкіри у дітей" та робота Паламарюка В.М. "Фібринолітична активність та колагенолітичний потенціал плазми крові дітей, хворих на спайкову кишкову непрохідність"

У 2005 році на 79 підсумковій науковій конференції студентів та молодих вчених на секції "Хірургічні хвороби, травматологія та ортопедія, дитяча хірургія" представлені роботи науковців кафедри:

Палагнюка В.М. з темою нові напрямки лікування хвороби Гіршпрунга у дітей різних вікових груп

Мельничук О.І. з доповіддю "Розповсюдженість гемангіом шкіри у дітей Чернівецької області"

 

                                  Хохлова О.І. "Лікування вродженого пілоростенозу у дітей

У 2006 році було проведено ІІІ міжнародну медико-фармацевтичну конференцію студентів та молодих вчених де на секції травматології та ортопедії також були представлені роботи науковців кафедри, 

 що виявило неабияку цікавість серед присутніх під час доповіді  та в обговоренні даної теми

  

IV медико-фармацевтична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю відбулася у 2007 році на базі кафедри дитячої хірургії БДМУ з участю гостей з Дніпропетровська

 

Відзначено доповіді гостей із Дніпропетровська на тему "Складність діагностики та лікування гострого апендициту у дітей раннього віку"

  Та доповідь на тему "Діагностика порушень формування кульшових суглобів у дітей"

  

V медико-фармацевтична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю відбулася у 2008 році на базі кафедри дитячої хірургії БДМУ з участю гостей з Вінниці. Секція дитячої хірургії та стоматології.

Вступне слово та привітання з приводу відкриття конференції проголошує зав. кафедри дитячої хірургії ЛОР хвороб та стоматології проф. Боднар Б.М.

 

Були відзначені доповіді Піца Я.Я. на тему "Первинна недостатність ілеоцекального замикального апарату у дітей"

Відзначенні роботи гостей із Вінницького національного університету ім. М.І. Пирогова Кушніра В.П.

та Коноплицького Д.В. з доповіддю "Модель хвороби Гіршпрунга в експерименті" Вінницького національного університету ім. М.І. Пирогова

Активно в обговоренні доповідей дискутували к.мед.н. доц. Якименко О.Г, (Вінницького національного університету ім. М.І. Пирогова)

та  к.мед.н. доц. Конопліцький В.С., (Вінницького національного університету ім. М.І. Пирогова)

VІ міжнародна медико-фармацевтична конференція студентів та молодих вчених відбулася у 2009 році на базі кафедри дитячої хірургії БДМУ з участю гостей із Харкова та Гродно (Білорусь). Секція дитячої хірургії та стоматології.

 

Відмічено роботу Чуянової Е.А. "Фотодинамическая терапія в комплексном лечении острого гнойного периостита челюсти" Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь.

 

 

Борецького Б.Л. "Лікування гемангіом лицевого відділу голови у дітей" БДМУ

 

Васкан О.В. "Деякі біохімічні показники ротової рідини дітей, хворих на цукровий діабет" БДМУ

 

Петльович Р.С. "Удосконалення лікування гострого гематогенного остеомієліту довгих трубчастих кісток у дітей" БДМУ

 

Буга Ю.В. "Стоматологічний статус дітей, хворих на цукровий діабет" БДМУ

 

В 2010 році гуртківці кафедри активно приймали участь у Всеукраїнських конференціях та  Х Російського конгресу «Іноваційні технології в педіатрії і дитячій хірургії»

За 10 років існування кафедри дитячої хірургії підготовлено 6 аспірантів: Брожик В.Л., Боднар О.Б., Шестобуз С.В., Пастернак І.І., Сокольник С.О., Іринчин А.В., які захистили кандидатські дисертації та отримали вчені ступені кандидата медичних наук

- 5 лікарів-магістрів дитячих хірургів: Брожик В.Л., Боднар О,Б., Трефаненко Д.А., Сокольник С.О., Чегорян Ю.М., які захистили магістерські наукові роботи і отримали дипломи магістра медицини.

- 7 клінічних ординаторів: Воєвода І.В., Мииктинський Є.М., Курик В.В., Бабич С.Г., Салехі Джамшид, Ель Хаддад Амжад Маруан, Збанчук О.О. та отримали посвідчення висококваліфікованих спеціалістів – дитячих хірургів.

Чимало вихованців-гуртківців кафедри клінічних ординаторів. Аспірантів, магістрів реалізували себе в науковій діяльності та практичній охороні здоров’я, стали докторами наук, професорами, доцентами, адміністративними керівниками.

Б.М.Боднар – завідувач кафедри дитячої хірургії та отоларингології, професор, лікар дитячий хірург вищої категорії.

В.Л.Брожик – лікар дитячий хірург вищої категорії та вищої категорії організатора охорони здоров’я, доцент, начальник Головного управління охорони здоров’я Черкаської області.

С.М.Сторожук – лікар дитячий хірург вищої категорії, доцент, головний лікар КМУ "Міська дитяча клінічна лікарня" м. Чернівці.

Є.М.Микитинський – лікар дитячий хірург вищої категорії, завідувач хірургічного відділення міської дитячої клінічної лікарні. м. Чернівці.

Клінічні ординатори В.В.Курик та С.Г.Бабич – лікарі дитячі хірурги вищої категорії, які  стали авторитетними спеціалістами ординаторами хірургічного відділення м. Чернівці.

Салехі Джамшид та Ель Хаддад Амжад Маруан – надають хірургічну допомогу дітям дальнього зарубіжжя.

Магістри медицини, аспіранти: В.Л. Брожик. – лікар вищої категорії, О.Б. Боднар - лікар вищої категорії, С.О.Сокольник – лікар першої категорії  та С.В. Шестобуз - лікар вищої категорії стали доцентами.

            Заочні аспіранти: А.В.Іринчин – лікар дитячий уролог вищої категорії та І.І.Пастернак – лікар дитячий уролог першої категорії займають посади ведучих дитячих урологів Чернівецької області.

            Гордістю клініки є гуртківці: "Відмінник охорони здоров’я", перший Лауреат премії ім. В.Залозецького, професор Боднар Б.М., якому Указом президента України у 1994 році присвоєно Почесне звання "Заслужений лікар України" та доцент С.М.Сторожук, якому також присвоєно Почесне звання "Заслужений лікар України" в 2005 році за вагомий внесок у розвиток практичної медицини та підготовку медичних кадрів.