95 Підсумкова конференція професорсько-викладацького складу

95 "Підсумкова конференція професорсько-

викладацького складу"

Заслухали всі доповіді. По дитячій хірургії, відмічено доповідь Унгуряна А.М. "Експериментальні дослідження стану кишечника після перенесених гнійно-септичних захворювань черевної порожнини"